Žiaci druhého stupňa našej školy absolvovali sériu exkurzií v Múzeu židovskej kultúry v Bratislave. Deti sa v expozičných priestoroch múzea dozvedeli veľmi veľa o židovskej kultúre, zvykoch a náboženstve.

Mimoriadne ich zaujali aj vystavené exponáty každodenného života, ale aj fakt, koľko znakov židovskej kultúry sa odráža aj v našich zvykoch a tradíciách. Starší žiaci sa veľa dozvedeli  o osude slovenských Židov v čase druhej svetovej vojny a oboznámili sa s portálom občianskeho združenia  EDAH, ktoré prostredníctvom filmov prináša svedectvo ľudí, ktorí prežili holokaust.

Share This