Naša siedmačka Ivanka Kúdelová dosiahla mimoriadny úspech v obvodnom kole literárnej časti súťaže Európa v škole. Ivankina báseň Moja Európa sa v kategórii II. umiestnila na výbornom 1. mieste a postupuje do celoslovenského kola súťaže. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

OZNAČENIA
Share This