KRÚŽKY → Spoznaj sa a zoznám sa (neaktuálny krúžok)

Spoznaj sa a zoznám sa - 2. stupeň - krúžok vedie D. Poláková