KRÚŽKY → Spoznaj sa a zoznám sa (neaktuálny krúžok)

Spoznaj sa a zoznám sa - 2. stupeň - pondelok - 14:00 - 15:30 - krúžok vedie D. Poláková