Keďže sme v súťaži VEDECKÉ KRABICE s naším predchádzajúcim videom (Extrakcia DNA z jahôd) postúpili do ďalšieho kola, pre školu sme opäť z nadácie Pontis získali škatuľu plnú pomôcok v hodnote 100 eur. Našou úlohou bolo znova natočiť krátke experimentálne video, kde sme museli využiť aspoň jeden predmet zo škatule.
Tentokrát sme so siedmakmi vyrobili filter na rôzne roztoky. Hlavnú úlohu v tomto filtri zohráva aktívne uhlie, ktoré má špeciálnu vlastnosť viazať na svoj povrch iné látky. Táto vlastnosť sa nazýva ADSORBCIA. Aktívne uhlie sa preto využíva napríklad aj v ochranných (plynových) maskách, kde adsorbuje škodlivé plyny (napr. chlór). Vie adsorbovať aj iné látky, preto je niekedy podávané aj pacientom (tzv. živočíšne uhlie).
Vo videu zistíme, čo sa udeje s colou, zafarbenou vodou či hlinou zmiešanou vo vode, ktoré sme pustili cez náš ručne vyrobený filter.
Share This