Niekoľko dní sme sa všetci spoločne pripravovali na privítanie všetkých, ktorí prijali pozvanie na Deň otvorených dverí na 1. stupni našej základnej školy. Prišli pani učiteľky so žiakmi z okolitých materských škôl i rodičia s deťmi, ktorí sa pripravujú na zápis do 1. triedy. Ukázali sme im priestory školy a v každej triede sa mohli zapojiť do aktivít, ktoré súviseli s jednotlivými vyučovacími predmetmi. Na zrekonštruovanom školskom ihrisku ich čakala pani trénerka, ktorá pre deti pripravila pútavé športové činnosti. Za každú aktivitu zbierali budúci prváci pečiatky, ktoré potom vymenili za darčeky, ktoré im vlastnoručne zhotovili ich starší spolužiaci.

Deň sa nám mimoriadne vydaril a veríme, že sa so všetkými uvidíme na blížiacom sa zápise do 1. ročníka.

Share This