V tomto roku sa na Slovensku koná 32. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska. Aj v našej škole sa každoročne deti na túto súťaž pripravujú. Na školskom kole sa v I. kategórii zúčastnilo 6 žiakov. Súťažilo sa v speve dvoch ľudových piesní, z ktorých jedna musí byť povinne zo Spevníka Slávik Slovenska. Každoročne ho vydávajú a obmieňajú organizátori súťaže a obsahuje vždy iné piesne.

Víťazmi školského kola v I. kategórii sú:

  1. miesto Alexandra Kreybigová III.A
  2. miesto Olívia Reháková          III.A
  3. miesto Alfréd Radiansky          III.A
OZNAČENIA
Share This