V pondelok, 25. marca 2024, sa konalo oblastné kolo recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. Stretli sa tu súťažiaci v štyroch kategóriách spolu so svojimi vyučujúcimi a odborná porota, ktorá to pri posudzovaní v tak silnej konkurencii nemala ľahké. Odborným garantom bol slovenský herec, recitátor a moderátor Štefan Bučko. Predsedom poroty bol riaditeľ divadla Andreja Bagara v Nitre. Ďalšími členmi boli moderátorka pani Simona Simanová, poetka, prozaička a maliarka pani Anna Drevická, filmová, televízna, divadelná, rozhlasová aj dabingová herečka pani Michaela Čobejová, pani Andrea Coddington, slovenská spisovateľka, autorka autentických románov. Pán Martin Augustín – maliar a ilustrátor, herec Peter Pavlík a pán Július Jackuliak.

Našu školu reprezentovali dve žiačky z 1. stupňa, Lada Danková z I.A a Grétka Ščevíková z III.A. Aj keď sa neumiestnili na víťazných miestach, prednes zvládli výborne a so cťou. Prajeme im, aby si lásku k poézii a prednesu zachovali aj naďalej, lebo ako sa vyjadrila organizátorka súťaže pani Mária Reháková: „Tí, čo poéziu milujú a kultivujú sú zároveň aj dobrými ľuďmi.“

OZNAČENIA
Share This