KRÚŽKY → Tvorivé ručičky (neaktuálny krúžok)

Tvorivé ručičky - 1. a 2. ročník - záujmový útvar pre deti, ktoré rady tvoria pekné veci z rozličných materiálov. Krúžok vedie D. Lackner. STREDA 14:00 - 15:30