Dňa 4.6.2024 sa žiaci 4. a 7. ročníka zúčastnili stretnutia s pani prof. MUDr. Ingríd Brucknerovou, PhD. a MUDr. Dušanom Dobošom z Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH na Kramároch pod názvom Ahoj, ja som novorodenec. Žiaci 4. ročníka v úvode predniesli báseň venovanú novorodencovi, ktorú sami napísali. Dozvedeli sa, čo je to novorodenec. Diskutovali o prejavoch novorodenca, ale aj o formách spojenia plodu s telom matky pred narodením. Žiakov zaujímalo, prečo novorodenec plače, či sa vie usmievať a ako reaguje na chlad. Žiaci videli na s pomocou simulátorov v akej polohe je novorodencovi najlepšie a čo je to „hniezdo“. Žiaci 7.ročníka predstavili inkubátor 21. storočia, ktorý sami vymysleli a vyrobili. Naučili sa, ako si správne merať srdcovú a dychovú frekvenciu. Ďalšie otázky boli orientované na výživu novorodenca, stravovacie návyky, správne polohovanie dieťaťa a držanie na rukách. Na záver stretnutia žiakov čakal vedomostný kvíz, v ktorom všetci uspeli a dostali sladkú odmenu.
OZNAČENIA
Share This