Blíži sa koniec školského roka a  tretiaci sa vybrali na koncoročný výlet do Prietrže. Navštívili papierničku Petrus, ktorá je poslednou na Slovensku s vlastnoručnou výrobou papiera. Žiaci si vypočuli výklad o histórii vzniku papiera a taktiež aj o rôznych alternatívach, ktoré sa ako papier používali. Po zaujímavom výklade si vyskúšali vytvoriť vlastný kvetinový papier. Papiernička zožala veľký úspech a žiaci boli zaujatí jeho tvorbou.
V blízkosti Prietrže sa nachádza aj mohyla Milana Rastislava Štefánika. Pod Bradlom si deti vypočuli príbeh o malom Štefánikovi a jeho snoch a následne vystúpili až ku mohyle, kde si oddýchli pri krásnom výhľade na celé okolie. Výlet sa náramne vydaril a všetkým sa veľmi páčilo.

OZNAČENIA
Share This