Naši štvrtáci a piataci sa zapojili do biologickej olympiády.

Z troch družstiev, ktoré absolvovali školské kolo, postúpilo do obvodného kola jedno s najväčším počtom získaných bodov. Deti si pripravili herbár rastlín a stromov, obrázky zvierat, stopy zvierat a záznam o pozorovaní vtákov pri kŕmidle. V tejto súťaži si formou testu overili svoje vedomosti nielen v teoretickej, ale aj v praktickej časti. V náročnej súťaži sa umiestnili na krásnom 2. mieste.

Piataci ( kategória F – starší žiaci) sa umiestnili na krásnom 3. mieste.

Share This