Už tretí rok spolupracujeme so Spojenou školou na Dúbravskej ceste 1. Tento rok sme chceli urobiť deťom z Dúbravskej cesty radosť, a preto sme sa rozhodli venovať im po dohode s našimi deťmi finančný zisk z detskej burzy na nákup učebných pomôcok.

Naši tretiaci sa teda opäť vybrali na návštevu. Spoločné stretnutie začalo elektronickou prezentáciou našej školy, ktorou sme im chceli priblížiť život v nej. Potom naše deti slávnostne odovzdali svojim handicapovaným kamarátom symbolickú poukážku v hodnote 250 €. Tieto peniažky deti 1. stupňa zarobili na burze počas MDD. Ako poďakovanie sme dostali krásne výtvarné dielko, ktoré nám bude pripomínať túto výnimočnú udalosť. Všetkým deťom prvého stupňa patrí veľká vďaka.

Sme na vás pyšní.

OZNAČENIA
Share This