V októbri 2009 pokračovala spolupráca našej školy s Centrom voľného času na Štefánikovej ulici.

Alternatívne vyučovanie prírodovedy pre žiakov 3. a 4. ročníka prebieha v dvoch etapách. V prvej sa žiaci 3. ročníka oboznámili so svetom plazov. Deti si pozreli náučné filmy a tí odvážnejší si mohli vziať do rúk živé hady. Žiaci 4. ročníka dostali zaujímavé informácie zo sveta hmyzu. Prezreli si preparáty s hmyzom – aj pod mikroskopom.

Pripomenuli si hlavné zásady ohľaduplného správania sa voči všetkým zvieratkám, ako aj naliehavú potrebu ochrany našej prírody.

OZNAČENIA
Share This