Už od roku 1990 je prvý október Medzinárodným dňom starších ľudí. Pre našu školu sa stalo tradíciou pripomenúť si tento deň nielen v kalendári, ale skutočne potešiť starkých v Domove dôchodcov na Podjavorinskej ulici. Naši žiaci pripravili krátky kultúrny program a spestrili tak slávnostné otvorenie výstavky ručných prác.

OZNAČENIA
Share This