V mesiaci máj k nám do školy v rámci prevencie prvej pomoci prišli hasiči. Žiaci prvého stupňa sa dozvedeli z akých častí pozostáva ich pracovný odev a mali možnosť na vlastné oči vidieť špeciálne hasičské prístroje nutné k vykonávaniu ich hrdinskej práce. Súčasťou zážitkového vzdelávania bolo i spoznanie tajných zákutí hasičského auta. Zo stretnutia deti odchádzali naplnení novými vedomosťami, nehovoriac o tom, že v mnohých chlapcoch zahorela túžba stať sa hasičom.

OZNAČENIA
Share This