Žiaci 2. – 4. ročníka celý školský rok súťažili v 5. kolách matematickej súťaže Maksík.
V 2. ročníku sa zapojilo 13 žiakov, nikto nebol úspešný. V 3. ročníku zo 6 zapojených žiakov
boli úspešní Ján Kubošek a Štefan Gašpar Koblišek z III.A. Vo 4. ročníku súťažilo 14 žiakov a
úspešní boli Stella Sviteková zo 4. A a Ondrej Bagin zo 4. C.

OZNAČENIA
Share This