Na pôde našej školy sme zorganizovali besedu s významným slovenským dramatikom Jánom Solovičom.

Autor v príjemnej atmosfére predstavil svoju tvorbu a beseda pokračovala kladením otázok žiakov, na ktoré autor vďačne odpovedal. Žiakov zaujímalo najmä to, kedy začal autor písať, čo ho inšpirovalo, ktoré z jeho diel mu je najbližšie a ako vníma súčasnú slovenskú tvorbu. Dozvedeli sme sa, napríklad, že autor kvôli svojej tvorbe a jej predstaveniam precestoval tri kontinenty, že jeho diela sú preložené do mnohých jazykov, napr. arabský, španielsky a ruský, a taktiež to, že jeho bohatá tvorba je aktuálna a sledovaná aj dnes, i keď niektoré jeho diela vznikli pred 50 rokmi. Majster sa v našej škole cítil dobre, zaspomínal si aj na to, ako sedel v laviciach našej školy pred mnohými rokmi v úlohe rodiča na rodičovskom združení. Deti si veľmi ocenili bezprostrednosť, skromnosť a ústretovosť pána Soloviča, o ktorom sa predtým učili v rámci projektu Náš spisovateľ, rozprávali sa o ňom so svojimi rodičmi a starými rodičmi, videli jeho seriál v televízii a teraz mali možnosť klásť mu otázky o jeho živote, rodine a tvorbe, na ktoré im ochotne odpovedal. Otázok mali deti neúrekom, vyžiadali si aj predĺženie besedy. Pán Solovič im na záver poprial veľa úspechov v práci a v živote. Deti ho vyprevádzali s veľkým potleskom. Majster Solovič, ďakujeme.

Ján Solovič, narodený 8. marca 1934 v dedinke Pliešovce, je slovenský dramatik. 

Od roku 1978 bol docentom televíznej a filmovej dramaturgie na VŠMU. V roku 1972 mu udelili národnú cenu SSR, v roku 1977 štátnu cenu Klementa Gottwalda a v roku 1975 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec. V roku 2010 získal Ján Solovič čestné členstvo v Spoločnosti M.R. Štefánika za jeho diela venujúce sa M.R.Štefánikovi. V súčasnosti je na dôchodku a žije v Bratislave.

Z jeho tvorby: Strašne ošemetná situácia, veselohra, Žobrácke dobrodružstvo, tragikomédia (pod názvom Plné vrecká peňazí do muzikálovej podoby v roku 1975 prepracovali Milan Lasica a Július Satinský), Veža nádeje, Dve komédie, Meridián, Strieborný jaguár, Zlatý dážď, Zvon bez veže, Peter a Pavel,  Prešporská predohra (o študentských rokoch Štúrovcov), rozhlasová hra Polnoc bude o päť minút, Ruky pre Luciu, Zhasnuté slnko, Traja z deviateho poschodia,  Straty a nálezy, televízny seriál, Výlet nad oblaky, Krvavý trón, ktorého verzia rozhlasového spracovania zatiaľ nebola uverejnená.

OZNAČENIA
Share This