Štvrtáci si mali možnosť overiť svoje vedomosti a zručnosti z oblasti dopravnej výchovy.

Strávili dopoludnie na dopravnom ihrisku na Exnárovej ulici. Výcvik bol rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa deti učili spoznávať dopravné značky a ich rozdelenie. Hľadali správne riešenia rôznych dopravných situácií. Do rozprávkového príbehu s dopravnou tematikou dopĺňali vhodné značky. Vytvorili si svoj preukaz cyklistu. V praktickej časti si obliekli reflexné vesty. Rozdelili sa na skupinu chodcov a cyklistov a v praxi si vyskúšali teoretické vedomosti. Deti mali z výcviku pekný zážitok. 

OZNAČENIA
Share This