Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do zbierky Biela pastelka. Členky školského parlamentu Heda a Kaja navštívili všetky triedy na 1. aj 2. stupni, kde žiaci mohli prispieť dobrovoľnou sumou na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

So žiakmi 2. stupňa sme sa tejto téme venovali aj v rámci hodín etickej výchovy, kde sme si pozreli film o Jurajovi, ktorý ako prvý nevidiaci Slovák vystúpil na Mont Blanc. Tento film a následná diskusia boli podnetom na premýšľanie o prekážkach, s akými sa nevidiaci a slabozrakí v živote stretávajú.

V našej škole sa v rámci zbierky Biela pastelka podarilo vyzbierať sumu 155,82€. Žiakom aj zamestnancom školy za príspevky ďakujeme. 

Share This