V dnešnej dobe je viac než aktuálne naučiť žiakov správne vnímať peniaze. Každý sa musí naučiť pracovať so svojimi financiami. Štvrtákom o tom prišla porozprávať  pani Husenicová – lektorka finančného vzdelávania z VÚB. Formou prezentácie deťom priblížila históriu vzniku peňazí až po platidlá, ktoré sa používajú dnes. Oboznámila ich aj s ochrannými prvkami na bankovkách. Veľmi živá a zaujímavá bola debata o tom, ako a za čo  deti získavajú peniaze.  Pani lektorka žiakom vysvetlila, aké dôležité je vedieť s peniazmi správne zaobchádzať.  Žiaci sa aktívne zapájali a reagovali na otázky. Na záver dostali malý darček  – zápisník, aby si mohli zapisovať svoje výdavky, lebo finančné rezervy si treba robiť už v mladom veku.

OZNAČENIA
Share This