V Primaciálnom paláci sa udeľovali ceny mladým spisovateľom a výtvarníkom. V premiérovom ročníku literárno – výtvarnej súťaže Bratislava, moje mesto súťažilo viac ako 300 prác žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.

Súťažilo sa v 3 kategóriách:

 

1. kategória najmladší žiaci  (1. – 2. roč. ZŠ) – výtvarné práce, poézia a próza

2. kategória mladší žiaci      (3. – 5. roč. ZŠ) – poézia a próza

3. kategória starší žiaci       (6. – 9. roč. ZŠ) – poézia a próza

Umiestnenie našich žiakov:

Kristína Fajnorová  2. miesto v 1. kategórii (výtvarná práca)

Rebeka Jirsáková   1. miesto v 2. kategórii (poézia)

Juliana Stračinová  2. miesto v 2. kategórii (poézia)

František Lamoot   2. miesto v 3. kategórii (próza)

 

Ocenenia získali aj kolektívy tried:

1.A   Čestné uznanie  za  poéziu

2.A   Osobitná cena poroty za sériu koláží Bratislavského hradu

2.B   Osobitná cena poroty za sériu koláží Bratislavského hradu

 

Srdečne gratulujeme a prajeme ešte  veľa tvorivých nápadov.

OZNAČENIA
Share This