poézia v udalostiach:

Bratislava – moje mesto

   Úspechy    1. stupeň   23. 4. 2010

V Primaciálnom paláci sa udeľovali ceny mladým spisovateľom a výtvarníkom. V premiérovom ročníku literárno - výtvarnej súťaže Bratislava, moje mesto súťažilo viac ako 300 prác žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Súťažilo sa v 3 kategóriách:   1. kategória najmladší žiaci  (1. - 2. roč. ZŠ) ... čítať ďalej

Hviezdoslavov Kubín

   Úspechy    1. stupeň   18. 3. 2010

Školské kolo recitačnej súťaže v detskom umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín na prvom stupniV tomto školskom roku, tak ako už tradične, sa naše deti pripravovali na recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín. Po triednych kolách nasledovalo školské kolo, na ktorom sa zúčastnilo 25 detí. Prózu prednieslo 11 detí ... čítať ďalej