Aj v tomto školskom roku dievčatá šiesteho a siedmeho ročníka v rámci projektu Kvalitný život absolvovali prednášku s názvom Čas premien v spolupráci s MP promotion.

Cieľom prednášky bolo, aby  dievčatá dokázali pochopiť  telesné a duševné zmeny, ktoré prebiehajú v období puberty, zároveň pochopiť menštruačný cyklus ako prirodzenú súčasť  života ženy. Lektorka žiačkam prednášala aj o správnych hygienických návykoch, ktoré súvisia s dospievaním.

OZNAČENIA
Share This