Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v školskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku reprezentovali našu školu v krajskom kole 23. ročníka tejto súťaže.

Na podujatí sa zúčastnili 3 žiaci našej školy. Boli plní očakávania a niektorí aj netrpezliví. Chceli čo najlepšie ukázať, že francúzština je pekný jazyk, ktorý je dobré a užitočné ovládať, a tak vo svete šíriť krásu a kultúrnosť. Súťažilo sa v 3 kategóriách: 1C, 1A, 1B. Piataci Juraj Bystriansky a Matej Šinkovic sa umiestnili na 2. mieste a deviatačka Karolína Gendiarová sa umiestnila na vynikajúcom 1. mieste, postupuje do celoslovenského kola súťaže. Blahoželáme!

OZNAČENIA
Share This