Žiačky šiesteho a siedmeho ročníka sa zúčastnili besedy s názvom ,,Čas premien.“

Beseda sa uskutočnila v spolupráci s MP promotion, s.r.o. Cieľom programu je:

  • umožnit deťom chápať fyzické a psychické zmeny, ktorými budú prechádzať alebo už prechádzajú a uvedomiť si, že tieto zmeny sú bežnou súčasťou ich vývinu
  • umožniť žiakom získať základné vedomosti o anatómii a fyziológii ľudského tela, osvojiť si správne pomenovanie rozmnožovacieho ústrojenstva a pochopiť súvislostii reprodukčného zdravia s budúcimi úlohami matky a otca
  • pomoc dievčatám pochopiť menštruačný cyklus, ako prirodzenú súčasť života ženy – ako prejav zdravia a nie ako chorobu
  • pripraviť dievčatá na potrebú zmenu hygienických návykov, ktoré súvisia s dospievaním a poskytnúť im informáce o výrobkoch dámskej hygieny a ich používanie.
  • Dievčatám sa beseda veľmi páčila, lektorke kládli veľa zaujímavých otázok. 

    OZNAČENIA
    Share This