dospievanie v udalostiach:

Čas premien

   Udalosť    Nezaradené   24. 6. 2011

Žiačky šiesteho a siedmeho ročníka sa zúčastnili besedy s názvom ,,Čas premien."Beseda sa uskutočnila v spolupráci s MP promotion, s.r.o. Cieľom programu je: umožnit deťom chápať fyzické a psychické zmeny, ktorými budú prechádzať alebo už prechádzajú a uvedomiť si, že tieto zmeny sú bežnou súčasťou ich vývinu umožniť ... čítať ďalej