Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Celoštátna odborná komisia Olympiády vo francúzskom jazyku zorganizovali v priestoroch našej školy celoštátne kolo 22. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku.

Do súťaže postúpila aj naša siedmačka Laura Jančová, víťazka krajského kola. Po absolvovaní náročných úloh sa stala úspešnou riešiteľkou v kategórii 1A. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v priestoroch IUVENT-y na Búdkovej ulici. Prítomným sa prihovorili Jean-Marie Bruno, veľvyslanec Francúzska na Slovensku, pani Jana Bírová, prezidentka SAUF, naša pani riaditeľka Etela Hessová a predsedníčka odbornej poroty Mária Partová. Naše ôsmačky Janka a Karolína  zaspievali pieseň Carla Bruni Quelqu´un M´Dit.

OZNAČENIA
Share This