Olympiáda vo Francúzskom jazyku v udalostiach:

Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

   Úspechy    Nezaradené   12. 12. 2016

Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku sa uskutočnilo v posledný predvianočný týždeň. Žiaci súťažili v 3 kategóriách.Výsledky: 1. miesto v kategórii 1A - Sofia Anna Šebestová, 1. miesto v  kategórii 1 B -  Alona Rubanová, 1. miesto v kategórii  1 C - Hadrien De Jaegher. Víťazi postupujú do krajského kola, ktoré ... čítať ďalej

Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

   Úspechy    1. stupeň   12. 3. 2015

Úspech našich žiakov v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku. Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku sa uskutočnilo na Gymnáziu Metodova 2 v Bratislave. Naši žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky. Alona Rubanová v kategórii 1A získala 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola, ktoré bude 14.4.2015. Ferdinand Pavel ... čítať ďalej

Olympiáda vo francúzskom jazyku

   Úspechy    Nezaradené   14. 1. 2014

V decembri 2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Zúčastnilo sa ho 22 žiakov v troch kategóriách 1A, 1B a 1C. Do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 14.1.2014 na Gymnáziu Metodova postúpili: Gréta Lea Jajcayová, získala 3. miesto Veronika Bódiová, získala Čestné uznanie Juraj Bystriansky, získal ... čítať ďalej

Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

   Úspechy    Celá škola   19. 3. 2013

Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v školskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku reprezentovali našu školu v krajskom kole 23. ročníka tejto súťaže. Na podujatí sa zúčastnili 3 žiaci našej školy. Boli plní očakávania a niektorí aj netrpezliví. Chceli čo najlepšie ukázať, že francúzština je pekný jazyk, ktorý je ... čítať ďalej

Celoslovenské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

   Udalosť    1. stupeň   17. 4. 2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a Celoštátna odborná komisia Olympiády vo francúzskom jazyku zorganizovali v priestoroch našej školy celoštátne kolo 22. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku.Do súťaže postúpila aj naša siedmačka Laura Jančová, víťazka krajského ... čítať ďalej

Úspech v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku

   Úspechy    2. stupeň   19. 3. 2012

Siedmačka Laura Jančová a ôsmačka Dominika Letková úspešne reprezentovali našu školu v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku. Dominika sa umiestnila v kategórii 1B na výbornom 3. mieste. V kategórii 1A vyhrala Laura Jančová, ktorá zároveň postupuje do celoštátneho kola. To sa uskutoční 17. apríla 2012 v našej škole. ... čítať ďalej

Celoslovenské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku – máme 2. a 3. miesto

   Úspechy    1. stupeň   11. 4. 2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Celoštátna komisia Olympiády vo francúzskom jazyku a Základná škola Dr. M. Hodžu s MŠ usporiadali celoslovenské kolo 21. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku.Súťaž prebiehala v budove druhého stupňa našej školy. Po absolvovaní náročných ... čítať ďalej