celoslovenské kolo v udalostiach:

Celoslovenské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

   Udalosť    1. stupeň   17. 4. 2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a Celoštátna odborná komisia Olympiády vo francúzskom jazyku zorganizovali v priestoroch našej školy celoštátne kolo 22. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku.Do súťaže postúpila aj naša siedmačka Laura Jančová, víťazka krajského ... čítať ďalej

Celoslovenské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku – máme 2. a 3. miesto

   Úspechy    1. stupeň   11. 4. 2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Celoštátna komisia Olympiády vo francúzskom jazyku a Základná škola Dr. M. Hodžu s MŠ usporiadali celoslovenské kolo 21. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku.Súťaž prebiehala v budove druhého stupňa našej školy. Po absolvovaní náročných ... čítať ďalej