Slovenská televízia usporiadala v dňoch 21. – 24. októbra 2010 mimoriadny – nesúťažný 20. ročník festivalu Cena Dunaja – Prix Danube 2010 spojený s konferenciou o mediálnej výchove a prezentáciou výnimočných vybraných audiovizuálnych diel zameraných najmä na detského diváka.

Záštitu nad podujatím prevzal Minister kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky Daniel Krajcer. Na tejto prehliadke vybraných programov v kine Mladosť sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Triedy 1A, 1B, 2A a 2B si pozreli vybrané víťazné filmy minulých ročníkov Ceny Dunaja (Peter na rybačke, Kôň so zelenou hrivou, Krištof v ríši škriatkov, To je hračka, Čuča 3). Pre žiakov 2C, 3A, 3B a 5A triedy bol pripravený výber zo slovenskej animovanej klasiky (Varila myšička kašičku, Strážca sen, Puf a Muf, Hlinená tehla). Na premietaní poľského animovaného filmu Koperníkova hviezda sa v piatok 22.10. zúčastnili žiaci 2. stupňa.

 

Share This