Februárová streda v múzeách zadarmo sa pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka niesla v znamení architektúry. V priestoroch Bratislavského hradu navštívili výstavu venovanú českej a slovenskej architektúre rokov 1918 – 2023. Mali možnosť vidieť viac ako 500 najvýznamnejších architektonických diel v podobe zmenšených modelov a makiet.

Share This