Na základe doterajšej kvalitnej spolupráce sa v tomto školskom roku rozhodla nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievment (JA) Slovensko udeliť špeciálne ocenenie za dlhoročnú, profesionálnu a inovatívnu prácu v Programe koordinátorov digitálnych kompetencií našej pani učiteľke Lucii Krištofičovej. Jej angažovanosť, skúsenosti a výsledky sú dokazom úspechu celého programu.

Ocenenie za mimoriadne výsledky a aktívnu prácu si pani učiteľka prevzala v spoločnosti učiteľov z rôznych kútov Slovenska v rámci galavečera Konferencie Re-power Your Future, Naštartujme budúcnosť Slovenska, ktorá sa konala v dňoch 7. a 8.2. 2024 v Žiline.

„Pevne veríme, že toto ocenenie prispeje k zviditeľneniu Vašej školy. Veľmi si vážime našu doterajšiu vzájomnú spoluprácu v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti a digitálnych kompetencií, a zároveň si ceníme Vašu osobnú podporu učiteľov a študentov pri realizácii vzdelávacích programov JA Slovensko. Veríme, že naša efektívna spolupráca bude pokračovať aj v nasledujúcich školských rokoch.“ , komentoval Róbert Borbély, výkonný riaditeľ JA Slovensko, n. o.

JA Slovensko pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností. V roku 2023 dostalo JA Slovensko ocenenie Digitálna jednotka 2023, za prínos v digitálnej transformácii na Slovensku. Je súčasťou Junior Achievement Worldwide a už štvrtý rok po sebe v prvej desiatke najvýznamnejších mimovládnych organizácií vo svete a zároveň nominovaná na Nobelovu cenu mieru za rok 2023.

OZNAČENIA
Share This