Projekt, ktorého súčasťou sa stáva i naša škola, má za cieľ monitorovať kvalitu ovzdušia vo vybraných školách v rámci Európskej únie a zároveň prehĺbiť informovanosť detí a rodičov o tom, prečo je čisté ovzdušie dôležité pre naše zdravie a ako na kvalitu ovzdušia vplýva doprava v okolí škôl. U nás sa meria kvalita ovzdušia na školskom dvore na Škarniclovej, na Palisádach a v jednej triede. Namerané údaje budú dostupné online a zahrnuté v záverečnej správe projektu.

Share This