Zoológ Mgr. Juraj Čačaný pracuje ako kurátor v Prírodovednom múzeu v Bratislave. Jednou z množstva jeho aktivít sú prírodovedné prednášky pre deti. V minulosti sme sa na nich zúčastňovali v Mestskej knižnici v Bratislave. Keďže naše deti si prednášky veľmi obľúbili, pán Čačaný už druhý rok chodí prednášať k nám do školy.

V tomto roku si pre prvákov pripravil prednášku o inteligencii zvierat. Jeho pútavé rozprávanie doplnené zaujímavými videami bolo znova veľkým zážitkom. Po skončení predstavil osobne deťom dve živé zvieratká. Malého jaštera a hada, ktoré si odvážlivci mohli opatrne chytiť aj do ruky.

OZNAČENIA
Share This