Už druhý rok sa naši škôlkari zapojili do projektu Slovenského futbalového zväzu Dajme spolu gól.

Deti si v priebehu tohto projektu mohli zábavnou formou osvojiť a zdokonaliť základné futbalové a pohybové zručnosti.

Share This