Členské štáty Európskej únie už viac ako 25 rokov oslavujú Deň Európy, ktorý Európska komisia stanovila na termín 9. máj. Tento deň si pripomenuli i deti
zo školského klubu a to návštevou Európskeho informačného centra a zapojili sa do pripraveného programu na Hlavnom námestí. Deti súťažili v rôznych disciplínach (určovanie vlajok, mincí a kultúrnych pamiatok členských štátov EÚ) o hodnotné ceny. Prežili krásne a podnetné popoludnie.

OZNAČENIA
Share This