Deň Európy v udalostiach:

Deň Európy

   Udalosť    ŠKD   26. 5. 2015

Hudbu, súťaže, tvorivé dielne, spev, tanec - to všetko mohli zažiť deti zo školského klubu na dvoch najväčších bratislavských námestiach – Hviezdoslavom a Hlavnom počas osláv Dňa Európy.Pri informačných stánkoch sme získali informácie o Európskej únii a jej inštitúciách. Okrem získania nových informácií sme veľmi ... čítať ďalej

Deň Európy

   Práce    ŠKD   9. 5. 2011

Členské štáty Európskej únie už viac ako 25 rokov oslavujú Deň Európy, ktorý Európska komisia stanovila na termín 9. máj. Tento deň si pripomenuli i deti zo školského klubu a to návštevou Európskeho informačného centra a zapojili sa do pripraveného programu na Hlavnom námestí. Deti súťažili v rôznych disciplínach (určovanie ... čítať ďalej

Deň Európy

   Udalosť    Celá škola   9. 5. 2011

9. mája 2011 sme si pripomenuli Deň Európy. Pred 61 rokmi bola práve v tento deň podpísaná Deklarácia Roberta Schumanna, ktorá sa považuje za zárodok modernej európskej integrácie. Oslavy Dňa Európy prebiehali na Hlavnom námestí a zúčastnili sa na ňom aj žiaci našej školy. Pre tých najmenších bolo pripravené Europuzzle či ... čítať ďalej