Žiaci 5. ročníka sa zúčastnili na besede s pracovníčkou PZ na tému dopravná výchova.

Milióny ľudí denne  využívajú cestnú sieť na pracovné alebo súkromné účely (či už ako vodiči, cyklisti, chodci, cestujúci v prostriedkoch hromadnej dopravy, atď.), čím sa stávajú pravidelnými účastníkmi cestnej premávky. S každoročným nárastom počtu vozidiel na cestách sa zvyšuje aj počet dopravných nehôd, pri ktorých dochádza k ľahkým alebo ťažkým zraneniam, niekedy aj s trvalými následkami a čo je najhoršie, aj k stratám na ľudských životoch. Význam dopravnej výchovy a prevencie je v príprave detí na život v premávke na cestách. Naši piataci absolvovali prednášku s pani policajtkou na túto tému, kde si precvičili a zároveň doplnili vedomosti o správaní sa v cestnej premávke. 

OZNAČENIA
Share This