Aj v tomto školskom roku sme otvorili našu školu všetkých, ktorí mali záujem prísť sa pozrieť na prácu žiakov i učiteľov počas vyučovania.

Deti prezentovali projekty, ktoré si pripravili doma, alebo na vyučovaní. V každej triede využívali iné pomôcky a nástroje. Informácie vyhľadávali v encyklopédiách i na internete. Svoje projekty podporili aj vlastnoručne vyrobenými modelmi. Videli sme výbuch sopky, jednoduchý elektrický obvod, slnečnú sústavu, včelí plást, ekologický projekt, rastliny, zvieratá a mnohé iné. Štvrtáci sú natoľko zruční v práci s počítačom, že si svoje projekty spracovali v PowerPointe. Atmosféra v triedach bola „nabitá“ tvorivosťou, nadšením a pozitívnou energiou. Teší nás záujem rodičov o našu prácu a vážime si ich podporu a uznanie.

OZNAČENIA
Share This