Deň otvorených dverí v udalostiach:

Hasičská stanica

   Udalosť    ŠKD   5. 5. 2016

Deti zo školského klubu navštívili hasičov počas Dňa otvorených dverí.Hasiči im pútavo rozprávali o svojom povolaní. Ukázali, aké nástroje a náradie používajú. Predviedli, ako sa spúšťajú na tyči a akú majú výstroj. Deti si vyskúšali prilby a stáčanie hadíc. Autá si podrobne mohli poobzerať aj zvnútra. Návšteva ... čítať ďalej

Deň otvorených dverí 2015

   Udalosť    Celá škola   28. 1. 2015

Aj v tomto školskom roku sme otvorili našu školu všetkých, ktorí mali záujem prísť sa pozrieť na prácu žiakov i učiteľov počas vyučovania.Deti prezentovali projekty, ktoré si pripravili doma, alebo na vyučovaní. V každej triede využívali iné pomôcky a nástroje. Informácie vyhľadávali v encyklopédiách i na internete. Svoje ... čítať ďalej

Metodický deň v prvom ročníku

   Udalosť    1. stupeň   11. 12. 2013

Aj v tomto školskom roku sme otvorili bránu našej školy rodičom prvákov, ktorí sa prišli pozrieť na vyučovanie počas metodického dňa.Rodičia si mohli pozrieť čo, prečo a ako sa deti učia. Pani učiteľky im sprístupnili vyučovanie formou komentovaných hodín. Sme radi, že každoročne je o tento deň záujem a dúfame, že je ... čítať ďalej

Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci

   Udalosť    ŠKD   15. 6. 2012

Na akcii sa zúčastnili deti 1. a 4. ročníka. Stretli sa s prezidentom SR a jeho manželkou, prezreli si interiér paláca, zúčastnili sa na autogramiáde slávnych osobností, sledovali vystúpenie mažoretiek a vypočuli si piesne v podaní Nely Pociskovej. Deň ukončili šantením v prezidentskej záhrade. ... čítať ďalej

Dni otvorených dverí

   Oznamy    ŠKD   12. 1. 2011

Vážení rodičia, materské školy a predovšetkým milí budúci prváčikovia! Základná škola Dr. Milana Hodžu s MŠ Vás srdečne pozýva na Dni otvorených dverí12.1. 2011 pre záujemcov od 14:00 do 15:00 (krúžková činnosť na 1. stupni v rámci školského klubu v budove   na Podjavorinskej 1) 13.1. 2011 pre rodičov od 08:00 ... čítať ďalej