projektové vyučovanie v udalostiach:

Deň otvorených dverí 2015

   Udalosť    Celá škola   28. 1. 2015

Aj v tomto školskom roku sme otvorili našu školu všetkých, ktorí mali záujem prísť sa pozrieť na prácu žiakov i učiteľov počas vyučovania.Deti prezentovali projekty, ktoré si pripravili doma, alebo na vyučovaní. V každej triede využívali iné pomôcky a nástroje. Informácie vyhľadávali v encyklopédiách i na internete. Svoje ... čítať ďalej