Minulý piatok nás v našej škole čakala krásna akcia. Základná škola opäť otvorila svoju bránu pre budúcich prvákov, ich pani učiteľky a rodičov. Sovičky tak mali ďalšiu možnosť nielen nazrieť do tried prvého stupňa, ale si aj prakticky vyskúšať, aké je to byť prvákom. Ich túžbou bolo vyskúšať si všetky aktivity. Čakala ich pútavá ukážka hodiny anglického jazyka, vlastivedy, prvouky, slovenského jazyka či matematiky, no aj mnoho ďalšieho. Od takých zaujímavých úloh, milých pomocníkov pri ich plnení – školákov – a ich tvorivých pani učiteliek, sa nám odchádzalo len veľmi ťažko. Na záver si Sovičky za svoju usilovnosť odniesli darček v podobe krásnej záložky do knihy či papierového vejárika, ktoré pripravili šikovní školáci. Tešíme sa na ďalšie stretnutie a za všetko veľmi pekne ĎAKUJEME!

 

Share This