Slávnostné otvorenie Dňa otvorených dverí na 1. stupni zabezpečili učitelia zo Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta na Panenskej ulici. Pod ich vedením predviedli naši žiaci krátky kultúrny program. Počas Dňa otvorených dverí bola v priestoroch školského klubu výstava detských prác, ktoré žiaci vytvorili na krúžkoch – Tvorivá dielňa s p. Ľudmilou Labancovou a Alternatívne výtvarné techniky s p. Petrom Bartoněkom.

OZNAČENIA
Share This