DOD v udalostiach:

Vydarený Deň otvorených dverí

  21. mar 2019    Udalosť    1. stupeň   21. 3. 2019

Pozvali sme do našej školy deti z materských škôl, budúcich prvákov a a ich rodičov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Tento deň je už tradične spojený s tvorivými dielňami tematicky venovanými jari. Deti si spolu s našimi žiakmi vyrobili zaujímavé výrobky, ktoré si mohli vziať na pamiatku. V niektorých triedach ich čakalo malé ... čítať ďalej

Dni otvorených dverí

   Udalosť    ŠKD   13. 1. 2011

V tomto roku sme opäť otvorili brány našej školy pre verejnosť. Pripravili sme Dni otvorených dverí. Záujemcovia mali možnosť prísť nielen do jednotlivých tried, ale aj do školského klubu. Okrem rodičov boli pozvané aj materské školy s deťmi a rodičia budúcich prváčikov. V školskom klube naše deti ukázali, ako trávia ... čítať ďalej

Deň otvorených dverí na prvom stupni

   Udalosť    ŠKD   25. 1. 2007

Slávnostné otvorenie Dňa otvorených dverí na 1. stupni zabezpečili učitelia zo Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta na Panenskej ulici. Pod ich vedením predviedli naši žiaci krátky kultúrny program. Počas Dňa otvorených dverí bola v priestoroch školského klubu výstava detských prác, ktoré žiaci vytvorili na krúžkoch ... čítať ďalej