Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi 28. marca ako spomienka na narodenie Jána Amosa Komenského. Stalo sa tradíciou našej školy, že pri príležitosti tohto sviatku organizujeme

spoločné posedenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov s bývalými zamestnancami našej školy, ktorí po dlhých rokoch v školských službách oceňujú príležitosť stretnúť sa so svojimi nástupcami a pozrieť sa, ako sa ich škole darí. Každý z nich tu zanechal  kus srdca a ovplyvnil úroveň a meno školy. V mene všetkých žiakov našej školy  školských pracovníkov prišli pozdraviť milým vystupovaním, srdečnými slovami a peknými piesňami žiačky šiesteho ročníka.

OZNAČENIA
Share This