Deň učiteľov v udalostiach:

Od žiakov ku dňu učiteľov

  28. mar 2018    Udalosť    2. stupeň   28. 3. 2019

Ku dňu učiteľov pripravili naši žiaci pre našich učiteľov krátke video. Na príprave videa sa podieľali žiačky 8.A pod vedením školskej psychologičky. Ďakujeme našim učiteľom a želáme im všetko najlepšie k dnešnému sviatku! Laura Lacinová (8.A) - kamera a strih Ester Piovarčiová a Heda Žitňanská (8.A) - koordinácia Mgr. ... čítať ďalej

Deň učiteľov – nezabúdajme, kto tu bol pred nami

   Udalosť    Celá škola   28. 3. 2014

Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi 28. marca ako spomienka na narodenie Jána Amosa Komenského. Stalo sa tradíciou našej školy, že pri príležitosti tohto sviatku organizujeme spoločné posedenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov s bývalými zamestnancami našej školy, ktorí po dlhých rokoch v školských službách oceňujú ... čítať ďalej