nezabúdajme v udalostiach:

Deň učiteľov – nezabúdajme, kto tu bol pred nami

   Udalosť    Celá škola   28. 3. 2014

Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi 28. marca ako spomienka na narodenie Jána Amosa Komenského. Stalo sa tradíciou našej školy, že pri príležitosti tohto sviatku organizujeme spoločné posedenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov s bývalými zamestnancami našej školy, ktorí po dlhých rokoch v školských službách oceňujú ... čítať ďalej