Dňa 25.4. sa v triede 3.B konal workshop s tetrapakmi. Pani Ivona Urbanová z firmy Circular Shields do triedy priniesla mnoho pomôcok, prostredníctvom ktorých nám ukázala, ako sa recyklujú tetrapaky. Deti mali za úlohu priniesť zopár obalov z domu. Rozstrihali ich a nechali v špeciálnom zariadení miešať asi pol hodiny. Za tento čas  sa kúsky tetrapaku rozložili na tri časti a úlohou detí ich bolo roztriediť. Jednu časť tvoril papier, ktorý vyberali na špeciálne sitko a po vyschnutí vznikol nový papier. Popri pozorovaní tohto pokusu pani Urbanová deťom ukázala aj konkrétne výrobky, ktoré ich firma z tetrapakov vyrába (vreckovky, papierové utierky, toaletný papier). Na pamiatku a za pomoc dostalo každé dieťa jedny vreckovky. Po tomto workshope budú naši tretiaci motivovaní recyklovať tetrapaky, čím určite pomôžu našej planéte s odpadom.

OZNAČENIA
4.B
Share This