Žiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili na besede o trestno-právnej zodpovednosti.

V dnešnej dobe zaznamenávame nárast sociálno-patologických javov v spoločnosti, ako aj aj zvyšovanie kriminality mládeže. Z tohoto dôvodu považujeme aktivity s odborníkmi-preventistami z PZ za dôležité, preto sa besedy zúčastnili aj naši ôsmaci. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie, s prednáškou boli veľmi spokojní. 

OZNAČENIA
Share This