Deti zo školského klubu sa zapojili do 1. ročníka celoslovenskej súťaže, ktorú vyhlásilo Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach.

Dopĺňali chýbajúce písmená v texte, hľadali správne odpovede z dejepisu, riešili matematické úlohy a kreslili, ako sa žilo v pravekej dobe kamennej v čase bojnických neandertálcov.

Výhrou je zájazd do múzea spojený s atraktívnym vzdelávacím programom.

Veríme, že výhra bude ich!

A ak aj nepôjdu na zájazd, vyhrali už teraz, lebo strávili čas zmysluplne, zaujímavo a veľa sa naučili.

OZNAČENIA
Share This